CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Časopis Herpeta

Časopis s články zaměřenými na batrachofaunu a herpetofaunu v ČR a další témata z oblasti herpetologie, zoologie a ochrany přírody.

 

Periodicita: 1 x ročně, ISSN 2336-8314

 

 

 

Připravujeme třetí svazek (číslo). Články zasílejte elektronicky na adresu m.sandera@seznam.cz

Další informace na: 731 060 253

 

Redakční rada:

RNDr. Martin Šandera, Ph.D. (HERPETA), Ing. Marcela Šanderová (HERPETA), Mgr. Jan Šamata (Městské muzeum Františkovy Lázně)