CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Pulec

Časopis nejen pro příznivce obojživelníků a plazů, ISSN 2336-8292


Organizace HERPETA prostřednictvím časopisu Pulec naplňuje některé z cílů své činnosti.

 

Jako pulec je většinou označováno larvální stadium žab, v širším pojetí larvy všech obojživelníků. Co je pulec, ví už malé dítě, ale původ slova není už dnes tak zřejmý. Slovo pulec nás svádí především k myšlence, jako že poloviční žába ve smyslu vývojových stadií - „ na půl cesty". Avšak původ slova může být i jiný. O původu označení pojednává úvodní článek Jiřího Wolfa v prvním čísle (2015). Jako název pro časopis se zdá být originální, snadno zapamatovatelný a hlavně vystihuje tematický obsah časopisu. I když se obsah týká především obojživelníků (batrachofauny) a plazů (herpetofauny) v České republice, přináší i informace z široké oblasti biologických a dalších oborů a sfér, které souvisejí s obojživelníky a plazy. Časopis Pulec se zaměřuje i na osvětu dětí a dospělých a přináší i praktické rady, jak pomoci obojživelníkům a plazům.

Časopis vychází v elektronické podobě v pdf na www.herpeta.cz, aby se informace dostaly snadno a rychle všem zájemcům. Můžete si však předplatit tištěnou verzi, stát se přidruženým členem a zapojit se symbolicky nebo i prakticky do ochrany a výzkumu obojživelníků a plazů.

 

 

 Pulec 2017-1 Pulec 2017-1
 Pulec 2016-1 Pulec 2016-1
 Pulec 2016-2 Pulec 2016-2
 Pulec 2016-3 Pulec 2016-3
 Pulec 2016-4 Pulec 2016-4
 Pulec 2015-1 Pulec 2015-1
 Pulec 2015-2 Pulec 2015-2
 Pulec 2015-3 Pulec 2015-3
 Pulec 2015-4 Pulec 2015-4