CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

HERPETA

Celý název:

Herpeta - Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, z.s.

 

Cílem činnosti je ochrana a výzkum obojživelníků a plazů a obecně ochrana přírodního a kulturního dědictví.

 

Plnění tohoto cíle zajišťují následující formy činnosti:

a) Teoretické i praktické vzdělávání členů v oborech batrachologie, herpetologie a ochrana přírody.
b) Vedení a podpora všestranného batrachologického a herpetologického výzkumu v přírodě i v chovech a aplikace jeho výsledků ve vědecké, hospodářské i kulturní sféře.
c) Výzkum a aplikovaná činnost zaměřené na účinnou ochranu obojživelníků a plazů včetně jejich životního prostředí.
d) Vydávání odborných, informačních a propagačních materiálů.
e) Spolupráce s českými a zahraničními spolky, společnostmi, asociacemi, institucemi a význačnými osobnostmi.
f) Realizace mezinárodních programů týkajících se výzkumu a ochrany obojživelníků a plazů na území České republiky i jinde ve světě.
g) Vyhlašování a vedení vlastních výzkumných a ochranných projektů.