CZ  EN

HERPETA

Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů

HERPETA je organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody, výzkum, osvětu a environméntální výchovu. 

Poznejte nejohroženější českou žábu

Projekty

Projekt organizace Herpeta „Poznejte nejohroženější českou žábu" byl v roce 2016 součástí realizace projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice", projektu Beleco, z.s. Vedle samotné propagace připravovaného záchranného programu pro ropuchu krátkonohou bylo cílem projektu zlepšit informovanost široké veřejnosti, pozitivně ovlivnit veřejné mínění a zapojit co nejvíce lidí do sledování výskytu ropuchy krátkonohé.

 

Videospot


V rámci projektu „Poznejte nejohroženější českou žábu" byly vytvořeny propagační pomůcky, výukový program pro školy „Nejohroženější žába v ČR" a byly pořádány besedy a exkurze. Některé formy propagace budou trvale informovat veřejnost o ropuše krátkonohé.

 

Lentikulární kartička poukázala na hlavní rozlišovací znak mezi ropuchou krátkonohou a ropuchou zelenou, přítomnost podélného světlého proužku uprostřed zad pouze u ropuchy krátkonohé. Lentikulární kartička zaujme každého tím, že na kartičce se střídají dva obrázky podle úhlu natočení kartičky. Výhodou je i malý rozměr a možnost nosit kartičku s sebou v kapse, mezi doklady apod.

 

Propagační leták byl koncipován tak, aby přinesl základní informace o ropuše krátkonohé, jak tento druh poznat a odlišit od podobných druhů v ČR, jak je možné se zapojit do sledování výskytu a jak je možné ropuše krátkonohé pomoci.

Výukový program „Nejohroženější žába v ČR" umožnil zejména dětem ve školách seznámit se podrobněji s ropuchou krátkonohou a nadále bude v nabídce programů organizace Herpeta.

Dále byly v rámci projektu rozšířeny webové stránky Herpety a natočen videospot, který byl koncipován podobně jako propagační leták, navíc s poselstvím i pro další generace.

 

Ropucha krátkonohá je nejen nejohroženější českou žábou, ale je možné ji označit i za vlajkový a zejména deštníkový druh. Na písčiny a podobné biotopy u mokřadů je vázána celá řada dalších vzácných druhů, zejména bezobratlých a rostlin. Ochranou ropuchy krátkonohé a jejích lokalit se tak chrání celá řada ohrožených druhů.

Následující řádky jsou stručným představením ropuchy krátkonohé. Zmíněny jsou některé typické znaky, způsob života a jak se můžete zapojit do jejího sledování.

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita nebo též Bufo calamita)

V České republice je řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Tělo je zavalité, příušní žlázy jsou zřetelné, nápadně krátké jsou zadní končetiny. Samečci mají vnitřní nepárový rezonanční měchýřek (nápadný při nafouknutí) a tmavé mozoly na prvních třech prstech předních končetin.

Je krásná

Zbarvení hřbetní strany je variabilní, šedavé, hnědavé až zelenavé s nepravidelnými skvrnami či mramorováním. Její krásu můžete obdivovat většinou až po setmění, kdy začíná aktivovat.

Má světlý proužek na zádech

Typický je světlý podélný proužek uprostřed zad. Proužek bývá většinou nápadný, u některých jedinců nemusí být výrazný, při bližším pohledu si ale proužku všimnete.

Spíše než skákáním se pohybuje lezením

Vzhledem ke krátkým zadním končetinám špatně skáče, pohybuje se většinou lezením či pobíháním. Pohybem tak může připomínat menší hlodavce nebo pavouky v případě mladých žabek.

Potřebuje těžbu a mělké nezarostlé nádrže

V České republice se vyskytuje pouze v Čechách v některých pískovnách a dalších těžebnách, na výsypkách, úložištích popílku i na okrajích polí. Obývá i tankodromy a místa pozitivně narušovaná jízdou terénních vozidel nebo jinou činností, která zamezuje zarůstání lokality. Rozmnožuje se v mělkých nezarostlých nádržích a kalužích. Období rozmnožování v závislosti na deštích probíhá od dubna do srpna.

Pozor na záměnu

Podobá se hlavně ropuše zelené a někteří jedinci i ropuše obecné. Ale pouze ropucha krátkonohá má proužek na zádech. Někdo si může ropuchu krátkonohou splést i se zelenými skokany (skokan krátkonohý, skokan skřehotavý a skokan zelený).

Zachraňme ji společně
Sledování výskytu

Každý záznam je důležitý, protože přispěje k poznání aktuálního výskytu a tím pádem i k ochraně ropuchy krátkonohé a dalších druhů. Pozorování můžete zaznamenat na BioLib (www.biolib.cz) či do Nálezové databáze ochrany přírody pomocí mobilní aplikace Biolog nebo nás kontaktujte.

 

Projekty Projekty

 

Udělejte malou vodní plochu

Můžete obnovit nebo vykopat novou mělkou nádrž. Dostačující je i nevelká kaluž zhotovená pomocí rýče nebo vzniklá pojezdem těžších vozidel. V místech, kde se voda vsakuje je možné, jako náhradní řešení, použít hydroizolační fólii. V blízkosti nádrže je důležité zhotovit hromadu z písku nebo lehčí zeminy a kamenů, ve které se ropuchy ukrývají a zimují. Využívat můžou i stržený břeh nebo stěnu pískovny.

 

Martin Šandera
m.sandera@seznam.cz
731 060 253


Projekt „Poznejte nejohroženější českou žábu" byl v roce 2016 součástí realizace projektu
„Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice", projektu Beleco, z.s.

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

 

 

Projekty Projekty

Projekty